Curs de català nivell B en línia

Hores del curs: 38 hores (lectives) i 28 h (preparació i correcció)

Dates

7 de novembre de 2022

31 de gener de 2023

Dilluns

de 19:00 a 20:30 h

Feina tutoritzada via correu electrònic (comprensió lectora, expressió i interacció escrites, domini del sistema lingüístic)

Dimarts

de 19:00  a 20:30 h

Zoom (comprensió, expressió i interacció orals)

El preu de cada curs és de 15 € per als empadronats al municipi de Sant Josep i 30 € per als no empadronats.

Més informació: normalitzacio@santjosep.org