Mostra de cançó tradicional

Alguns dels alumnes del curs de cançó tradicional organitzat conjuntament amb el Grup Folklòric de Sant Josep, que es farà els dies 28 i 30 de novembre i el 12 de desembre, participaran en aquesta mostra acompanyats d’altres cantadors més experimentats, el dia 17 de desembre. Així podrem veure tot el que han après els novells i gaudir de les cançons dels més veterans.