Home

Al servei de la nostra llengua i cultura

El Servei de Normalització Lingüística de Sant Josep de sa Talaia (SNL) és a la vostra disposició i us pot ajudar de moltes maneres. Les coneixeu?

Entre les seues funcions hi ha la de proporcionar assessorament als josepins i josepines per solucionar qualsevol dubte vinculat a la llengua catalana, però també per informar i conscienciar sobre els drets lingüístics de la ciutadania.

Revisions

El podeu fer servir per a revisions de text i encomanar-li traduccions curtes. Així mateix, proporciona assessorament als comerços i establiments de restauració tant per a l’elaboració de materials en català com pel que fa als ajuts als quals poden optar per a la promoció de la cultura pròpia en la seua activitat.

Formació

La formació és una altra de les missions del SNL, que informa sobre convocatòries d’exàmens oficials i us pot ajudar a preparar-vos per a superar-los i obtenir el certificat acreditatiu del coneixement que heu assolit.

Dinamització

El SNL també s’ocupa de dinamitzar l’ús del català en el municipi i de planificar la creació i el manteniment de les infraestructures necessàries i els serveis per portar a terme aquesta tasca. Porta a terme programes i campanyes orientades a normalitzar l’ús de la llengua catalana, amb accions de conscienciació tant a l’àmbit de Sant Josep com a la mateixa administració.

A més d’aquestes funcions, el Servei de Normalització fa bona part de la seua feina de portes endins de l’Ajuntament: supervisa tot el que es remet per a la publicació oficial tant al tauler d’anuncis municipal com al BOIB, així com qualsevol obra editada o coeditada per la institució. Proporciona assessorament lingüístic a la resta de departaments municipals i participa en l’avaluació del coneixement de català en proves selectives que es fan des de l’Ajuntament.

normalitzacio@santjosep.org