Oferta de formació en llengua catalana, 2023

PUNTS D’AUTOAPRENENTATGE LINGÜÍSTIC (PAL)

  • PAL SANT JORDI. Dependències municipals de Sant Jordi (c. de la Plaça Major, 9).
  • PAL CALA DE BOU. Dependències municipals de Cala de Bou (av. de Sant Agustí,
    núm. 82, planta baixa).

Aprenentatge i formació en llengua catalana mitjançant un sistema alternatiu,
accessible i autoformatiu. S’hi fan diverses tutories a la setmana.
S’ofereixen classes de català dels nivells inicial, bàsic i mitjà a grups reduïts (màxim 5
persones per grup).

Informació:

palsantjordi@santjosep.org
normalitzacio@santjosep.org
palcaladebou@santjosep.org

CURSOS DE CATALÀ
El Servei de Normalització Lingüística de Sant Josep ofereix cursos de preparació per
a les proves dels certificats oficials de català de la Direcció General de Política
Lingüística del GOIB.

L’oferta de cursos es publica a partir d’octubre.
Les persones interessades poden apuntar-se a la llista d’espera, contactant amb:
normalitzacio@santjosep.org
cultura@santjosep.org
Segons la demanda que hi hagi, s’establiran els grups.
informació: www.santjosep.org

Preu per curs: 30 €, empadronats/ 60 €, no empadronats
● El CEPA Sant Antoni oferirà cursos presencials de català de nivells A i B a les
dependències municipals de Cala de Bou i a Sant Jordi, i un curs nivell A a les Escoles
Velles de Sant Josep.
Informació: tel.: 971348595 www.cepasantantoni.cat

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
Per altra banda també es posa en marxa el voluntariat lingüístic.
El voluntariat lingüístic és una manera de facilitar la pràctica de la conversa en català,
aparellant persones que saben parlar l’idioma i persones que volen aprendre i
practicar, sigui quin sigui el nivell.
Els voluntaris aprenents han de ser alumnes dels punts d’autoaprenentatge municipals

(PAL) o dels cursos de català que s’imparteixen en el municipi (cursos municipals i
cursos del CEPA a Cala de Bou i Sant Josep).
Informació:
palsantjordi@santjosep.org
palcaladebou@santjosep.org