Conferència “Llinatges d’Eivissa”

Vídeo

Els llinatges neixen, bàsicament, amb una funció pràctica: en diverses èpoques de la història de la humanitat s’havia produït un empobriment tan gran en la varietat dels noms propis de persona que es feien servir, que era necessària alguna solució per distingir diverses persones que tenien un mateix nom: així neixen en principi els segons noms, que seran els futurs llinatges. Es posa com a referència de l’inici la cultura llatina. Abans dels romans, està documentat que només es feia servir un nom.