Curs de català per a nouvinguts

Imatges del projecte

Curs realitzat per acollir les persones nouvingudes o poc familiaritzades amb la llengua catalana i treballar aspectes lingüístics i culturals per tal d’afavorir-ne la integració sociocultural i l’estima cap a la llengua i cultura d’Eivissa. Projecte de l’AV de Cala Vedella.